Meme Hastalıkları

8. Avrupa Meme Kanseri Kongresi.

Neler öğrendik ? *

Avrupa  Meme Kanseri  Kongresi’nin  sekizincisi (EBCC 8),  21–24  Mart 2012 tarihlerinde Viyana’da  yapıldı.  Dünyanın  her  ülkesinden  gelmiş yaklaşık dört bin  katılımcı  vardı. Kongreye  gelen araştırma sayısı  711 idi.  75  kadar  oturum  vardı. Aynı anda  konuşma yapılan birçok  salon olduğu için elimden geldiği  kadar  tüm  konuları  izlenmeye  çalıştım.

İşte  size sunabileceğim  yeni  bilgiler:

I- Meme Kanseri  (MK) hakkında kısa  Genel Bilgi :

Yazacaklarımı  daha kolay anlayabilmak için MK ile ilgili bazı temel bilgileri vermem gerekiyor.

Toplumun  her kesimi  MK  hakkında bir miktar  bilgi  sahibi  (Dr. Google  sağolsun. O olmasa  kafalarımız  bu kadar karışmayabilirdi!). Batı  dünyasında   her  8  kadından birisi  MK ile  yüz  yüze kalıyor. Bu oran çok  yüksek (% 12).  Kadınlarda en sık rastlanan  kanser. Öldürücü. Akciğer kanserinden  sonra  ikinci  sırayı  halen koruyor. Ama erken tanı ve  etkin tedavi  ile  öldürücülüğü  giderek düşüyor.  2008  yılında  Dünya  genelinde  500.000  kadar kadın  MK’den  hayatını  kaybetti. Muhtemelen  MK  gelecekte ,  öldürücülük  konusunda 2.sıradan daha aşağı inecek. MK’nin  görülme sıklığı  henüz  azalmadı.  Daha erken  yaşlara kayması  en  ciddi güncel  problemimiz. Gene  insanların yaşlandığı bir dünyada  yaşlı MK’lerinin  artması da  önemli.  Nitekim  kongrede  bunun  üzerinde de çok  duruldu. Çünkü yaş  ilerledikçe  MK   azalmıyor, artıyor. Bu konudaki en iyi haber, MK’den ölümlerin azalıyor olması. Tedavinin  iyi yapıldığı durumlarda  ölüm oranları  1950’li yıllardaki seviyesine  indi. En yüksek ölüm  oranlarını 80’li , 90’lı yıllarda yaşamıştık.

Meme kanseri neden  artıyor? Sorunun  cevabı  çok basit. Batı  tipi  yaşam tarzı  MK gelişimi açısından çok  uygun  bir yaşam tarzı. Çin, Latin Amerika,  Türkiye  iyi  örnekler.  MK  hızla artıyor. Çare mi  istiyorsunuz ?  Kadınlar  20’li  yaşlarda  doğursunlar. Hem de birden  çok. Kilo almasınlar, sigara ve alkol tüketmesinler.   Pratik hayata geçirilebilir mi?  Pek  değil. Bu durumda doktorlar  ne yapabilir?  Belki  hormonlarla  20 yaşında bir genç kızda gebeliği  taklit edebiliriz. Hormonal olarak gebe kalmış ve doğurmuş gibi bir taklidi  yapabiliriz.  Böyle  bir  düşünce  var. Kongrede de  tartışıldı.  Pratikte  henüz bu konuda elle tutulur bir çalışma yok.

Okuyucularımın  mutlaka  bilmesi  gereken  şu  ki: MK   tek  bir  hastalık  değil.  En az  5-7 ayrı  alt gruptan  oluşuyor (Alt grupların da içinde tekrar alt gruplar var !) Ayrıca  bireysel bazda  baktığımızda  birbirine tam  olarak  benzeyen  iki  MK’li  hasta  dünyada yok ( Ya yaşı  tutmaz, ya birinde tümör daha büyüktür, ya da biri  Her2+, diğeri  negatiftir ………….. )

Bugün  bildiğimiz  20 kadar parametreyi, olasılıklar  torbasına atarsanız  yüzbinlerce  olasılık, yani farklı MK  çıkıyor. Tabii  hastaların doğru tedavi  edilip   edilmediği de   önemli. Sonuç olarak her MK’li hastada farklı bir gidiş beklenebilir. Gene de  temel bazı kuralların varlığı sayesinde  pratik hayatta  MK’ne yaklaşımın/tedavinin de temel kuralları var.

Ama hepimizin  hatırlaması  gerekir: Meme kanseri  tek bir hastalık olmayınca  bunları aynı  çatı  altına  toplayıp  tedavi  rejimi  vermek de hiç kolay değil.

Bu  yazının  amacı   görülme sıklığı  artan (Özellikle  gelişmekte olan ülkelerde artıyor. Gelişmiş ülkelerde sıklık  artışı  çok azalmış  durumda  yani  stabil) ama  bugün  daha az ölümlere neden  olan  MK’nin  neden  olduğu  kişisel,  ailesel  toplumsal  korkuyu (panik de denebilir) azaltmak  ve okuyucuları  son gelişmelerin  çerçevesinde  bilgilendirmektir.

Yazının Devamı İçin Tıklayın …

* Bu yazının bir kısmı 11 Nisan 2012 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır.